Zijahu Sokoloviću priznanje za 50 godina rada

Hrvatsko društvo dramskih umjetnika dodijelilo je priznanje Zijahu Sokoloviću za 50 godina rada, točnije glumačkog života i doprinos hrvatskom glumištu i kazališnoj umjetnosti.
Festival glumca posvećen glumcu održan je u pet gradova Vukovarsko – srijemske
županije (Otoku, Vukovaru, Županji, Vinkovcima i Iloku), od 11. do 19. svibnja, a za to vrijeme
prikazano je trideset kazališnih predstava, koje predstavljaju presjek umjetničkih ostvarenja,
koji se karakteriziraju kao izuzetni, prošlogodišnje domaće kazališne produkcije.
Na festivalu je učestvovao i Zijah Sokolović sa čak osam svojih predstava, a tom prilikom Hrvatsko društvo dramskih umjetnika dodijelilo mu je priznanje za 50 godina glumačkog
života i doprinos hrvatskom glumištu i kazališnoj umjetnosti. Glumcu je nagradu uručila
glumica Perica Martinović.