Želite promaknuće? Za svaki problem dajte tri konstruktivna rješenja

Šefovi na svakom poslu žele vidjeti da se trudite kako biste riješili problem, a ne da krivnju
za njih prebacujete na njih. Ukoliko želite promaknuće pronađite bar tri rješenja za problem, a zatim mu navedite dobre i loše strane svakog, zatim ga pitajte što on preporučuje.
Ukoliko vam je cilj pozicija iznad ponašajte se kao da ste već na toj poziciji, odijevajte se kao
da ste na njoj, ali i razmišljajte na toj razini preporučio je Jonathan Black, poslovni savjetnik s Oxforda.
Potrebno je biti proaktivan, te se ponašati kao da imate veću odgovornost. N
e donosite samo probleme svome šefu, nego na probleme dajte dva ili tri rješenja,
objasnite mu dobre i lose strane, a zatim upitajte što on preporučuje.
Svi šefovi vole radnike koji o problemima razmišljaju, a ne one koji iste žele prebaciti na njih,
na taj način dajete do znanja da želite najbolje za tvrtku. Također se javljajte za sudjelovanje u projektima, jer se na taj način usmjeravate prema onome što vas zanima. Također, povezujte
se s novim ljudima i ostvarujte nove kontakte.
Ne zanemarujte niti male zadatke, ako šef vidi da ste ih riješili mnogo sigurno će vas nagraditi, što će vam pomoći u uspinjanju na ljestvici.