Zabilježen veći broj zloupotrebe osobnih podataka građana

Koalicija za slobodne i poštene izbore ‘Pod lupom’, koja provodi građansko,
nestranačko posmatranje izbora u BiH, objavila je vanredno saopštenje za
medije povodom većeg broja zabilježenih prijava građana i građanki o
zloupotrebi ličnih podataka u svrhu glasanja putem pošte.
Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ zabilježila je veći broj prijava
građana/ki o zloupotrebi njihovih ličnih podataka u svrhu prijava za glasanje putem
pošte na predstojećim Općim izborima 7. oktobra 2018. godine, bez njihovog znanja.
Predmetna aktivnost je krivično djelo prema krivičnom zakonodavstvu BiH i Koalicija
apeluje na nadležne organe da reaguju, provedu opsežnu istragu i sankcionišu počinioce
i nalogodavce.
”Pozivamo Centralnu izbornu komisiju BiH (CIK BiH) da javno objavi birački spisak
građana/ki registrovanih za glasanje putem pošte u što kraćem roku, uz zaštitu ličnih
podataka građana/ki ali uz navođenje imena i prezimena, mjesta glasanja i države za
koju su građani/ke prijavljeni za glasanje putem pošte”, naglasio je Dario Jovanović,
direktor projekta Koalicija ”Pod lupom”.
Koalicija „Pod lupom“ poziva sve državljane/ke BiH, bez obzira na to da li imaju prebivalište
u BiH ili u nekoj drugoj državi, da na internet stranici CIK-a provjere gdje su registrovani
za glasanje na linku.  Sve moguće zloupotrebe ličnih podataka u svrhu izborne prevare građani/ke BiH mogu prijaviti CIK-u i Koaliciji „Pod lupom“.
Za predstojeće Opće izbore više od 77.000 birača registrovano je za glasanje putem pošte
što je najveći broj do sada na izborima u BiH. Iz Koalicije navode da zloupotreba podataka
u svrhu glasanja poštom nije jedina nepravilnost koju su evidentirali a koja se odnosi na
glasanje putem pošte. Još u maju i junu mjesecu evidentiran je veći broj slučajeva lažnih
profila i lažnih nagradnih igara vodećih trgovačkih lanaca u BiH a gdje je uslov za učešće
u nagradnoj igri bio da građani/ke pošalju slike lične karte sa obje strane. Sumnja se da
su upravo ovi profili bili korišteni za navedene zloupotrebe.
Također, zabilježeni su slučajevi pritisaka stranačkih aktivista/ca u Republici Srbiji na
državljane BiH da se prijave za glasanje putem pošte, pritisci na studente iz BiH u Novom Sadu kojima se nudio novac u zamjenu za lične podatke i prijave za glasanje putem pošte u njihovo ime, te masovne stranačke kampanje za glasanje putem pošte u drugim državama.
Pored navedenog, CIK je odbio više od 9.000 prijava za glasanje putem pošte po raznim osnovama. Pojedinim građanima/kama su ranije isporučeni i pogrešni glasački listići
za pojedine nivoe vlasti za glasanje putem pošte.
”Sve navedeno upućuje na svjesne manipulacije izbornim procesom u cilju utjecaja na
izborni rezultat. Jedini koji imaju interes za takvo nešto jesu politički subjekti koji su
registrovani za učešće na izborima te među njima treba tražiti nalogodavce i izvršioce
ovih krivičnih djela”, rekao je Vehid Šehić, predsjednik Strateškog odbora Koalicije ”Pod lupom”.
Iz Koalicije „Pod lupom“ podsjećaju sve građane i građanke Bosne i Hercegovine da sve
uočene nepravilnosti u izbornom procesu prije izbornog dana i na izborni dan mogu
prijaviti na besplatni broj telefona 080 05 05 05 ili putem web stranice www.podlupom.org.
Izvor: Federalna.ba