Za Arnautovića atak na izborni proces, za MUP tehnička greška

Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović upozorio je danas
kako je Ministarstvo unutrašnjih poslova u bosanskohercegovačkom entitetu RS, bez konsultacija s CIK-om BiH, izdalo uputu nadležnim policijskim upravama u vezi s
izdavanjem ličnih dokumenata i u dane vikenda (6. i 7. oktobra, uoči i na dan Općih izbora
u BiH).
Ističe kako se radi o nezakonitoj uputi koja glasi: “licima, kojima se prvi put izdaju lični dokumenti, biće dato i obavještenje na obrascu ‘LK/OI-4’ kako bi mogli da ostvare biračko
pravo, jer će se ovo obavještenje smatrati dokumentom radi dokazivanja identiteta birača”.
– To je potpuno nezakonita uputa i u kapacitetu člana CIK-a BiH zahtijevam da se odmah
ta naredba povuče i da se izda nova na zakonu zasnovana naredba propisana članom 5. tačka 12. Izbornog zakona BiH i članom 19. Pravilnika o provođenju izbora u BiH – precizira Arnautović.
U vezi s tim, navodi kako su svi organi vlasti, uključujući i entitetski MUP, obavezni
pomagati organima za provođenje izbora u skladu s odredbama člana 2. tačka 1. stav
3. Izbornog zakona BiH i provedbenim aktima CIK-a BiH, a ne odmagati im i svjesno
destruirati izborni proces, obmanom javnosti izdavanjem nezakonitih uputstava i naredbi.
– Poznato mi je da je predsjednik CIK-a BiH Branko Petrić kontaktirao nadležne u MUP-u i
da mu je obećano da će ova naredba biti povučena, ali to još stoji na njihovoj web-stranici,
što je direktni atak na izborni proces u BiH – kazao je Arnautović.
Napominje da je samo s jednim od tri važeća bh. dokumenta moguće ostvariti pravo
glasanja na izborima a to su – važeća lična karta izdata u BiH, važeći pasoš izdat u BiH
ili važeća vozačka dozvola izdata u BiH, kako je to propisano članom 5. tačka 12. Izbornog zakona BiH.
– Nijedan drugi dokument, niti bilo kakav obrazac ne smije se prihvatiti od biračkih odbora
kao validan za identifikaciju na biračkom mjestu. Također, ne mogu se koristiti dokumenti
druge države, niti Srbije, niti Hrvatske, niti bilo koje druge države kod identifikacije na
biračkom mjestu – upozorava Arnautović.
Iz MUP-a su saopćili da građani, kojima se prvi put izdaju lična dokumenta, prema propisima Centralne izborne komisije BiH neće moći dokazati identitet obavještenjem na obrascu LK/OI-4, prilikom ostvarivanja biračkog prava.
Tvrde da se u njihovom ranijem saopćenju potkrala tehnička greška u pogledu te činjenice. 
Podsjećaju da je Ministarstvo organizovalo rad na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata
na području svih policijskih uprava u tom bosanskohercegovačkom entitetu u oba dana vikenda
i to u periodu od 07.00 do 19.00 sati.
Na lokacijama za izdavanje ličnih dokumenata radit će referati ličnih karata,
prebivališta, boravišta i izdavanja jedinstvenih matičnih brojeva, uključujući
i akviziciju.
Izvor: Federalna.ba