Web portali koji omogućuju učešće građana u procesu EU integracija

Evropska unija (EU) je do sada pružila veliku podršku BiH, kako bi unaprijedila saradnju između organizacija civilnog društva i državnih vlasti BiH. Projekat Evropske unije “Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za učestvovanje u dijalogu sa civilnim društvom” (CBGI), koji je implementiran u saradnji sa Ministarstvom Pravde BiH, omogućio je uspostavljanje jednog takvog sistema transparentnosti i saradnje između građana, organizacija civilnog društva i BiH vlasti.

Web portali “eRegistar udruženja i fondacija Ministarstva pravde BiH”“Zbirni e-registar udruženja i fondacija u BiH”, i eKonsultacije, koji su razvijene uz ekspertnu podršku projekta, samo su jedni od mnogobrojnih rezultata postignutih kroz ovaj projekt.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH je istaknuo da je saradnja institucija vlasti sa organizacijama civilnog društva i građanima jedna je od temeljnih vrijednosti demokratskih društava.

Photo/European Western Balkans