Vlada KS i sindikati konačno dogovorili osnovicu plaća od 310 KM

Vlada KS je dogovorila i sa sindikatima srednjeg i visokog obrazovanja KS, policije KS
i državnih službenika i namještenika osnovicu od 310 KM.
Dogovoreno je uvećanje koeficijenata radnicima u predškolskom odgoju i osnovnom
obrazovanju od 14 posto. Sindikat je zatražio od Skupštine KS da održi hitnu sjednicu
1. oktobra, na čijem dnevnom redu treba biti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
o izvršenju budžeta KS za ovu godinu, a koji predviđa osnovicu za obračun plaće
radnicima JU Djeca Sarajeva i svim javnim ustanovama osnovnog odgoja i obrazovanja
na području KS od 310 KM.
Sporazumi s Vladom KS će biti potpisani danas, a prema njihovom sadržaju Vlada
će odobriti zapošljavanje 50 odgajatelja u JU Djeca Sarajeva, dodatnih 40.000 KM
za higijenski i didaktički materijal ove ustanove te povećanje investicija za osnovne
škole u 2019. godini. Za narednu godinu prosvjetni radnici traže osnovicu od najmanje
315 KM.
“Ukoliko Vlada KS ne ispoštuje dogovoreno s pregovora od 27. septembra ili ukoliko
Kolegij Skupštine KS ne zakaže hitnu sjednicu Skupštine KS ili se ne usvoji Zakon
o izmjenama i dopunama zakona o izvršenju budžeta KS za 2018. godinu, Skupština Povjereništva Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja KS zadužuje predsjednika
Kantonalnog odbora Sindikata da sve članove, njih 3.300, njihove porodice, komšije
i prijatelje i sve one koji imaju pravo glasa da 7. oktobra javno pozove da izađu na
izbore i svoj glas ne daju onima koji ne budu podržali realizaciju ove odluke, odnosno
da ne podrže kandidate političkih partija koji trenutno participiraju u Skupštini KS,
a koji ne budu podržali realizaciju ove odluke, kao i kandidatima onih partija koje
su se kandidirale za Skupštinu KS za naredne četiri godine, ako zastupnici iz njihovih
partija ne budu podržali realizaciju ove odluke”, stoji u obavještenju Sindikata
osnovnog obrazovanja i odgoja KS.
Vlada KS danas zasjeda u Vogošći, a očekuje se da će donijeti zaključak o upućivanju
u skupštinsku proceduru Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta
za 2018. godinu.
Izvor: Klix.ba