Vlada FBiH odobrila 10.000.000 KM za kupovinu zgrade

Federalna vlada je na današnjoj hitnoj, telefonski održanoj sjednici, donijela Odluku o preraspodjeli 10.000.000 KM iz Proračuna FBiH za 2018. godinu s razdjela Službe za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH na razdjel Vlade Federacije BiH.

Od ukupnog iznosa s pozicije Službe za zajedničke poslove organa i tijela u FBiH će, s proračunskih kodova predviđenih za smještaj institucija Vlade Federacije BiH, biti prebačeno 8.950.000 KM s “Nabavke građevina”, a 1.050.000 KM s “Rekonstrukcije i investicijskog održavanja“.

Za ukupan iznos bit će povećana sredstva Tekuće rezerve Vlade FBiH. Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Današnja odluka, za čiju su provedbu zaduženi Federalno ministarstvo financija, Služba za zajedničke poslove i Generalni tajništvo Vlade FBiH, predstavlja realizaciju zaključaka sa 157. sjednice Federalne vlade, održane 21. rujna 2018. godine u Mostaru, donesenih s ciljem omogućavanja kupovine poslovne zgrade Energoinvesta u Sarajevu za potrebe smještaja Vlade FBiH.

Danas je, također, donesena Odluka da se iz Tekuće rezerve Vlade Federacije Proračuna FBiH za 2018. godinu odobrava izdvajanje 10.000.000 KM Vladi FBiH u svrhu plaćanja prvog dijela kupoprodajne cijene Ugovora o kupoprodaji zgrade Energoinvesta.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo financija i Generalno tajništvo Vlade FBiH. Federalna vlada dala je suglasnost za zaključivanje Aneksa 1 na Sporazum o načinu i uslovima korištenja nepokretne imovine od 26.3.2012. godine, potpisan između Vlade FBiH, koju zastupa Federalno ministarstvo financija, i ASA BANKE d.d. Sarajevo.

Za potpisivanje Aneksa 1 ovlaštena je federalna ministrica financija. Kako je obrazloženo, Vlada FBiH je na 40. sjednici, održanoj 3. veljače 2012. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti za zaključivanje Sporazuma o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine. Na osnovu te odluke, Vlada FBiH, koju je zastupalo Federalno ministarstvo financija, i Moja banka. d.d. Sarajevo su 26.3.2012. godine, zaključile Sporazum o načinu i uvjetima korištenja nepokretne imovine.

Tim dokumentom je propisan rok u kojem je Federacija BiH ustupila na privremeno korištenje nepokretnu imovinu Banci i to na period od šest godina i devet mjeseci, počevši od 1. siječnja 2012. godine. Kako taj rok ističe 30. rujna 2018. godine, današnjom odlukom se daje suglasnost i stvara pravni osnov za zaključenje Aneksa 1 s datumom važenja do 30. rujna 2023. godine.

Treba napomenuti da je, usljed statutarnih promjena, pravni sljednik Moje banke d.d. Sarajevo ASA BANKA d.d. Sarajevo. Za sudjelovanje u radu i odlučivanju na skupštinama gospodarskih društava Vlada je danas opunomoćila Kenana Osmanagića (JP Hrvatska pošta d.o.o. Mostar) i Ernesta Đonku (JP BH pošta d.o.o. Sarajevo), priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izvor:drukčiji radio