Vijeće ministara BiH usvojilo politiku upravljanja zračnim prostorom

Na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Vijeće ministara donijelo je danas Odluku o usvajanju Politike upravljanja zračnim prostorom BiH koju je pripremio Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH.
Politikom koja ističe sigurnost zračne plovidbe želi se osigurati efikasno upravljanje zračnim prostorom BiH koji će biti siguran i integriran u europski sustav te doprinijeti ekonomskom razvoju BiH i zaštiti životne sredine.
Visok kvalitet usluga korisnicima zračnog prostora, stvaranje uvjeta kojim će se ohrabriti razvoj novih ruta te podrška implementaciji Jedinstvenog europskog neba na paneuropskom nivou, samo su neki od 18 istaknutih ciljeva Politike upravljanja zračnim prostorom BiH.
Za realizaciju ove politike nije potrebno osigurati posebna sredstva u proračunu institucija BiH za 2018. godinu, priopćeno je iz Vijeća ministara BiH.
Za praćenje realizacije Politike zadužen je Komitet za upravljanje zračnim prostorom BiH koji će najmanje jednom godišnje Vijeću ministara BiH podnositi izvještaj o njenoj realizaciji.
Izvor: drukčiji radio