Vijeće ministara BiH o stanju u oblasti migracija u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Informaciju o stanju
u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH.
Trebala bi biti razmatrana i Informacija o prijedlogu rješenja za osiguranje kontinuirane
zaštite i pomoći strancima žrtvama trgovine ljudima u BiH.
Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH bi, između ostalog, trebala da se nađe
i Informacija o trenutnom stanju pripreme odgovora na dodatna pitanja iz Upitnika Evropske komisije.
Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju novog zapošljavanja u Ustavnom sudu BiH kao i Prijedloga pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Instituta za mjeriteljstvo BiH.
(N1 televizija)