Vijeće ministara BiH i danas će razmatrati informacije o migrantima

Vijeće ministara trebalo bi i danas da razmatra informaciju o stanju u oblasti migracija
u BiH u vezi sa povećanim prilivom migranata u BiH.
Na internet stranici Vijeća ministara navodi se da je na dnevnom redu sjednice novi tekst
Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskoj policiji BiH.
Vijeće ministara razmotrit će izvještaj o realizaciji Revidirane strategije BiH za
provođenje Aneksa sedam Dejtonskog sporazuma za 2017. godinu.
Pred ministrima će se naći izvještaj o radu Komisije za granicu BiH u vezi
sa procedurama razgraničenja na moru između BiH i Hrvatske.
Bit će riječi o Prijedlogu odluke o usvajanju Strategije usklađivanja propisa BiH
sa pravnom tekovinom EU u oblasti zaštite životne sredine BiH.
Na dnevnom redu je i Nacrt amandmana jedan na Sporazum o grantu
za podršku projektu stambenog zbrinjavanja između Razvojne banke
Savjeta Evrope i BiH u vezi sa Regionalnim stambenim programom,
sa Osnovama za zaključivanje navedenog amandmana.
Početak sjednice zakazan je za 12.00 sati.
(Klix.ba)