Veća neto plaća radnicima, manji porez poslodavcima: Vlast RS-a pristala, a FBiH po starom

Zakon predlaže da onim poslodavcima koji povećaju plaće radnicima na 550 KM neto, predviđen je povrat 70 posto plaćenih poreza i doprinosa. Poređenja radi ako plaća ne prelazi 550 KM sa povećanjem, tom poslodavcu slijedi povrat od 30 posto plaćenih poreza i doprinosa, navodi se u prijedlogu zakona.

Predlagač zakona je Ministarstvo privrede i preduzetništva RS-a, ali nisu naveli od kada će se računati povećanje plaća.

“Privredni subjekti ostvaruju pravo na podsticaj za povećanje plaća u dva obračunska perioda, od kojih jedan period traje od od 1.1. do 30.6, a drugi period od 1.7. do 31.12. u jednoj kalendarskoj godini počevši od 1. jula 2019. godine”, poručuju u Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske.