Usvojene izmjene zakona: Olakšano nabavljanje, nošenje i držanje oružja u Sarajevu

Ministar unutrašnjih poslova KS Admir Katica, predlagač zakona, pojasnio je da su otklonjene barijere i prepreke koje su postojale u ranijem zakonu, a koje se odnose na ostvarivanje prava građana na nabavljanje, nošenje i držanje oružja i municije.

“Prije svega, građani će sada moći provesti praktičnu obuku, a prema ranijem zakonu to nisu mogli uraditi jer nijedno društvo na području Kantona Sarajevo nije ispunjavalo uslove koji su bili predviđeni tim zakonskim rješenjem. Bez provođenja praktične obuke nije moguće izdati odobrenje za nabavku oružja građanima koji su podnijeli zahtjev i ispunjavaju zakonom propisane uslove”, kazao je Katica.

Prema njegovim riječima, svaki građanin koji posjeduje oružje do sada je morao nakon deset godina dostavljati ljekarsko uvjerenje nadležnoj policijskoj upravi, u suprotnom bi mu oružje bilo oduzeto.

“Građani jednostavno zaborave da je proteklo deset godina i ne dostave ljekarsko uvjerenje, a oružje im zbog toga bude oduzeto. U izmjenama smo naveli da se građani, prije nego što im se oružje oduzme, obavijeste kako je potrebno da novo ljekarsko uvjerenje dostave nadležnoj policijskoj upravi. Također, preciznije je definiran naziv oružnog lista te sada nosi naziv oružni list za držanje i nošenje oružja i tako su otklonjene sve dileme u koju svrhu se oružje posjeduje. Prilikom nabavke municije građani o tome neće više morati obavještavati nadležnu policijsku upravu, već će to biti obaveza prodavača oružja na području KS. Na ovaj način smo nastojali otkloniti sve prepreke zbog kojih građani nisu mogli ostvariti svoja prava”, istakao je Katica.

Piše: Klix.ba
Photo:Web preglednik