Ustavni sud BiH odbio zahtjev Suda BiH: VSTV-ov sistem ocjenjivanja sudija nije neustavan

Sud Bosne i Hercegovine podnio je 25. marta 2019. godine Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine zahtjev za ocjenu kompatibilnosti člana 17. tačka (22) u vezi sa članom 18. tačka (a) Zakona o VSTV-u BiH sa članom I/2. Ustava BiH.

Ustavni sud BiH je nakon prijema zahtjeva zatražio očitovanje od Parlamentarne skupštine BiH i VSTV-a BiH. Državni organ zakonodavne vlasti nije se očitovao s obzirom na to da još uvijek nisu formirane parlamentarne komisije, dok je VSTV dostavio odgovor u dostavljenom roku.

U zahtjevu za ocjenu ustavnosti Sud BiH je naveo da je pred Sudom BiH pokrenut upravni spor protiv VSTV-a kao tuženog i to radi poništenja akata koje je donio VSTV BiH. Riječ je o Kriterijima za ocjenjivanje rada predsjednika sudova i predsjednika sudskih odjeljenja u Bosni i Hercegovini i Kriterija za ocjenjivanje rada sudija u Bosni i Hercegovini.

Izvor:Klix.ba
Photo:Web izvor