Uskoro u BiH: 4g mreža i niže cijene roaminga

Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o potpisivanju odluke sniženju cijena rominga u regiji Zapadnog Balkana koje bi trebalo biti potpisano 4. i 5. travnja. Usvojen je i prijedlog odluke o dozvolama za korištenje 4g mreže.
Odluka o sniženju cijena roaminga stupa na snagu od 1. kolovoza 2019.godine. Tada bi se trebale početi primjenjivati niže cijene rominga.

Prethodno odluku o sniženju cijena treba odobriti Predsjedništvo BiH, a nakon toga ova odluka bi trebala biti potpisana na Digitalnom samitu u Beogradu.
Cijene roaminga će biti smanjene 87 posto, a 2021. godine biće potpuno ukinute na teritoriji Zapadnog Balkana.

Usvojen je i prijedlog odluke o davanju dozvola za korištenje 4 g mreže.
Operateri su ovom odlukom dužni pokrivati minimalno 90 posto teritorije i puteva, te da uplaćuju naknade u visini od 17,5 miliona KM u proračun u pet jednakih rata u periodu naredne dvije godine. Ovim će i proračun BiH imati dobit oko 300,8 miliona KM.