Usaglašavanje konačnog teksta Zakona o pravima boraca

Zajednička komisija oba Doma Parlamenta Federacije BiH danas bi trebalo da zasjeda
da bi usaglasila konačni tekst Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, nakon što su Predstavnički dom i Dom naroda usvojili različite verzije.
Vlada Federacije BiH je na sjednici Predstavničkog doma prihvatila 11 amandmana koje
su uložili poslanici i oni su postali sastavni dio Prijedloga zakona o pravima boraca.
Međutim, dodatnih 19 amandmana Vlada nije prihvatila, ali su glasovima poslanika usvojeni.
Dom naroda Parlamenta FBiH je na vanrednoj sjednici održanoj 26. jula podržao Prijedlog zakona i još četiri amandmana koja je Vlada prihvatila, Zadatak komisije bit će usaglašavanje preostalih amandmana.
Izvor: Federalna.ba