U Sarajevu potpisan sporazum vrijedan 2,9 miliona KM

Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine danas
je u Sarajevu sa direktoricama entitetskih gender centara Anom Vuković i Mirjanom Lukač potpisala Supsidijarni sporazum za provedbu Gender akcionog plana BiH – FIGAP II Program, prenosi Anadolu Agency (AA).
Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH navode da je ukupan budžet ovog
programa u iznosu od 2,9 miliona KM donacija Kraljevine Švedske, a realizovaan
je posredstvom Međunarodne razvojne agencije za saradnju (SIDA).
Od tog iznosa po 838.750 KM pripada gender centrima Federacije BiH i Republike Srpske,
a ostatak Agenciji za ravnopravnost spolova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.
Program FIGAP II će omogućiti dodatno osnaživanje gender institucionalnih mehanizama
u Bosni i Hercegovini i uključivanje aktivnosti iz Gender akcionog plana BiH u programe rada nadležnih institucija što će doprinijeti djelotvornijem uključivanju principa ravnopravnosti spolova u institucijama.
Također, na ovaj način će biti omogućena podrška i nevladinim organizacijama na planu promocije i uvođenja principa rodne ravnopravnosti u svim sferama javnog i privatnog
života u našoj zemlji, zaključuju iz ministarstva.
(Federalna.ba)