U Federaciji BiH u avgustu više od 146 hiljada turista

Ukupan broj noćenja turista u augustu 2018. godine iznosio je 337.854 što je za 16,7 posto više u odnosu na august 2017. godine, a u odnosu na juli ove godine više je za 14 posto. Učešće domaćih turista u ukupnom broju ostvarenih noćenja bilo je 12,8 posto, a stranih turista 87,2 posto.

Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja u augustu je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 90,8 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz: Ujedinjenih Arapskih Emirata (11,5 posto), Saudijske Arabije (9,3 posto), Italije (7,3 posto), Poljske (6,1 posto) i Turske (4,9 posto), što je ukupno 39,1 posto. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 60,9 posto noćenja.

Broj raspoloživih kreveta u augustu 2018. godine iznosio je 32.636 što je za 7,6 posto više u odnosu na august 2017.godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH u augustu je iznosila je 39,7 posto.

Klix.ba