U Europskoj uniji od 2021. nema pomicanja sata

Jučer je Europski parlament donio rezoluciju, sa 23 glasa za i 11 glasova protiv,
o ukidanju pomicanja sata u cijeloj Europskoj uniji.
Od država članica zatražili su da se koordiniraju i odluče na kojem vremenu svaka
od njih želi ostati, a vremena za odluku imaju do travnja 2020.
One države koje žele ostati na ljetnom računanju vremena svoj će sat zadnji put pomaknuti krajem ožujka 2021., dok će države koje žele zadržati zimsko računanje vremena zadnji
put sat pomaknuti zadnje nedjelje u listopadu, iste godine.