U BiH su problem postali ljudi koji ukazuju na korupciju

Za naš portal govorio je o aktuelnoj situaciji u vezi s korupcijom u VSTV-u, komentirao je strategiju širenja straha koju provode pojedini političari i stanje među mladima te je analizirao i njihovu perspektivu.

Duffyja će na funkciji direktora USAID-a naslijediti Nancy Esslick koja se nalazi na čelu Misije USAID-a u Jordanu. Sam Duffy nakon Sarajeva ide u Washington, gdje će biti predavač ekonomije na Nacionalnom univerzitetu odbrane.

USAID je dosta ukazivao na problem korupcije, posebno u pravosuđu. Ta tema je sada u BiH veoma aktuelna, posebno u VSTV-u. Kakva su vaša zapažanja?

Ja uvijek kažem da je korupcija nešto poput virusa u kompjuteru. Čim ga imate u svom kompjuteru, mnogi programi će usporiti. Upravo zbog korupcije su investicije, zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita pogođeni.

Mi na to stalno ukazujemo. Mnogo sarađujemo s tužilaštvima radi procesuiranja slučajeva korupcije, zatim sa VSTV-om kako bi se korupcija detektovala i u njihovim redovima. Kada je riječ o korupciji, rekao bih da se sada nalazimo u veoma opasnom trenutku u kojem ljudi koji pokušavaju da zaustave korupciju, da se suoče s tim, da je razobliče, uključujući i ljude u pravosuđu, gdje ima dobrih ljudi kao i u oblasti istraživačkog novinarstva, da ti ljudi odjednom postaju žrtve i da ih se uznemirava.

Ne možemo sebi dopustiti da budemo u situaciji u kojoj se na ljude koji pokušavaju da se bore protiv korupcije gleda kao na problem. Problem je korupcija.

Ali šta god po tom planu činimo, potrebna je incijativa iz BiH, potezi domaćih institucija. Dakle, mi iz USAID-a smo tu samo da to podržimo i da pomognemo. Mi ih podržavamo, ali mora tu zaista doći do promjena.

Ako znamo da BiH u doglednom vremenu očekuju pregovori s EU te otvaranje prvih poglavlja, a to su poglavlja 23 i 24, pravosuđe i vladavina prava, kako da budemo optimistični da će partneri EU biti institucije poput VSTV-a koje su u žiži javnosti zbog korupcije u vlastitim redovima?

Foto: D. S./Klix.baFoto: D. S./Klix.ba

Pa čak i ako ne govorimo o priključenju BiH Evropskoj uniji, moramo zbog samog kvaliteta života u BiH suzbijati korupciju, posebno u pravosuđu. Svakako, BiH od EU za takvo nešto također dobija podršku u okviru pristupanja da napravi progres.

Ne postoji nedostatak ideja kada je riječ o tome. EU ima ideja, Venecijanska komisija ih ima, lokalne civilne organizacije, ljudi unutar pravosuđa, ali jednostavno manjka na implementaciji.

Kada kažem da je opasan trenutak, ne biste trebali imati osjećaj da se radi o nemogućoj misiji.

Obišli se državu uzduž i poprijeko. Šta biste rekli da su pravi problemi građana, kako onih u RS-u tako i onih na području FBiH. Imaju li oni strahove o kojima u javnosti stalno govore političari koji ih predstavljaju?

Svakako, kao stranac moram reći da od ljudi često dobijem stavove koji se drugačije prezentuju. Ne vjerujem da postoji strah od drugog, odnosno od osobe druge nacionalnosti. Vjerujem da je na sceni nedostatak mogućnosti, posebno među mladim ljudima, da ulaze u interakcije s njihovim vršnjacima druge nacionalnosti.

S druge strane, ne možemo se ni praviti da je nešto neobično. Razgovarali smo o tim problemima. Zapravo, trebamo razgovarati o tome da je odbijanje da se sarađuje nešto što je neobično.

Ne vjerujem da je strah u pitanju ili mržnja ili nepovjerenje, ali mislim da su mnogi ljudi bez nekih mogućnosti. Da, politički lideri su ti koji to potiču, ali mislim da to što oni govore ipak nije toliko relevantno u smislu toga šta građani misle.

Ali zar ne mislite da su političari, ipak, dijelom uspjeli u toj svojoj retorici?

Pa to jeste bilo efikasno. Ako imate ljude različite nacionalnosti u jednoj prostoriji koji razgovaraju, shvatit ćete da oni imaju jedne te iste probleme. To su problemi koji se odnose na zapošljavanje, na odlaske mladih iz BiH. To su problemi u obrazovanju, nemogućnost zaposlenja u javnom sektoru zbog korupcije. Dakle, svi oni shvataju da imaju iste probleme, ali kada dođe vrijeme izbora, generalno se ne glasa na osnovu toga ko će riješiti probleme. I onda dolazimo do komponente ”straha”. I to je veoma efikasna strategija političara da igraju na tu kartu.

Gdje biste vidjeli glavne kočnice za BiH u smislu njenog napretka?

Prije svega u korupciji. To je najveći problem koji utječe na sve segmente. Govorili smo o tome da dosta mladih ljudi napušta državu. Kada bi imali posla, ostali bi.

Smatram da je poduzetništvo nešto što bi moglo donijeti promjene, ali za takvo nešto je potrebno da ljudi vjeruju da mogu uspjeti. Zbog toga imamo činjenicu da je ova grana slabija nego što bi trebala biti.

Kada razgovaram s ekonomistima, oni uvijek kažu da još uvijek u mnogim oblastima postoji monopol i da je veoma teško započeti biznis i natjecati se na tržištu zbog velikog političkog pritiska. U novim oblastima privrede poput turizma ili IT sektora, gdje ne postoji neka velika struktura ili neki igrači, imate više mogućnosti da uspijete.

Šta je od projekata implementirano za ovo vrijeme dok ste bili na čelu USAID-a?

Dakle, imamo projekte koje zajedno radimo s institucijama vlasti, a odnose se na zakone, propise, uspostavljanje kapaciteta, kao i one koje radimo s lokalnim zajednicama, privatnim sektorom ili civilnim sektorom. Mislim da smo u protekle četiri godine imali najviše uspjeha, odnosno rezultata s projektima koje smo radili s privatnim sektorom, lokalnim zajednicama ili civilnim sektorom.

Foto: D. S./Klix.baFoto: D. S./Klix.ba

Posebno sam ponosan na projekte vezane za privlačenje investicija iz dijaspore, u smislu omogućavanja pristupa stručnom osposobljavanju radi pomoći biznisima te osiguranja da dobije sve pogodnosti radi investiranja u BiH.

Uradili smo dosta u smislu osiguranja obrazovanja u raznim oblastima poput nauke ili tehnologije u školama širom BiH. Također, pružili smo dosta podrške u oblasti medija, istraživačkog novinarstva, zatim u nevladinom sektoru u vezi s pitanjima korupcije.

Naravno, velike promjene u sistemu zahtijevaju poteze vlasti. Toga smo imali u nekim segmentima u oblasti energije, naprimjer, ali većinom ne i nadam se da će naredne godine donijeti više takvih poteza.

Hoćete da kažete da je to zapravo jednosmjerna ulica?

Vi možete postići neke rezultate s projektima ako idete tim putem s lokalnom zajednicom ili civilnim sektorom. Ali onda idete 40 kilometara na sat. Ako dobijete podršku vlasti, onda je to već 200 kilometara na sat. I upravo takvo nešto nam je nedostajalo. Nadam se da će se to promijeniti, jer smo svjedočili nekim primjerima da je to moguće.

Kakva je trenutna posvećenost USAID-a i Vlade SAD-a našoj državi te materijalna, finansijska i svaka druga podrška?

Posvećenost SAD-a BiH je veoma jaka i duboka u proteklim godinama, a imali smo različite adminstracije koje su vodili demokrati ili republikanci. Svakako postoje drugi izazovi u svijetu pa i fokus koji dobija BiH zavisi umnogome i od toga.

U posljednje vrijeme imali smo više posjeta visokih zvaničnika iz Washingtona BiH. Svakako da postoji svijest o važnosti podrške SAD-a ovoj zemlji, ali ima i zabrinutosti zbog određenog nazadovanja u posljednje vrijeme u oblasti društvenih i ekonomskih reformi. Finansijska podrška se postepeno povećavala u posljednje vrijeme. SAD gleda na BiH kao veoma važnu državu s kojom se gradi partnerstvo.

Šta možete reći na kraju vašeg mandata i odlaska iz BiH? Koji su utisci i dojmovi?

Veoma sam zavolio BiH i život u ovoj zemlji. Dakle, to je ono što je krucijalno kada me pitate za utiske. Došao sam ovdje da radim u periodu od dvije godine, ali sam ostao četiri godine. Uživao sam tokom boravka u Sarajevu, ali i posjeta svim dijelovima BiH. Uvijek sam se osjećao dobrodošlim, sigurnim. Susreo sam se s mnogo ljudi koji rade naporno.

Ali imam i nekih dojmova koji nisu baš najbolji. Dakle, imam osjećaj da sam upoznao mnogo ljudi koji zaista rade veoma naporno, koji su obrazovani, koji igraju u skladu s pravilima društva, koji rade prema zakonu i propisima i mnogi od tih ljudi ne misle da su nagrađeni za ono što rade. Dakle, to je upravo ono što mene čini žalosnim kada čujem te ljude kako govore da zapravo ne vide taj put do uspjeha u BiH.

Klix.ba
Photo:Klix.ba