Sve više mladih brak sklapa u tajnosti, zašto?

Iako se čini kako industrija vjenčanja nikada nije bila jača i veća sve više mladih se
ipak odlučuje na sklapanje braka u tajnosti, zašto?
Slavlja koja vidimo po društvenim mrežama, ali i sama organizacija vjenčanja postaju sve skuplja, samim time na mlade ljude se stavlja pritisak kako njihovo mora biti veće i raskošnije iako oni
to uopće ne žele.
Upravo se zbog ovog razloga mladi odlučuju na sklapanje braka u tajnosti, odnosno
odlučuju “pobjeći” i vjenčati se što im uvelike skida teret organizacije vjenčanja, ali nestaje i pritisak zbog financijskog dijela cijelog planiranja vjenčanja.
Bijeg nekima dobro dođe jer nisu tradicionalni koliko nalaže njihova kultura, a drugima
su vjenčanja jednostavno neugodna što je još jedna prednost ne organiziranja vjenčanja.
Pojedini parovi idu do te mjere da na vjenčanjima nemaju čak ni kumove, pa samim time
može se zaključiti kako je moderan par onaj koji stvari čini za sebe, a ne za druge.