Sve više djevojaka prati elektroničke sportove

Dobro je poznato da većinu sportova u većoj mjeri prate muškarci, pa je tako i sa elektroničkim sportovima koji još uvijek nisu dosegnuli svoj vrhunac i nisu baš po svačijem ukusu. Međutim, situacija se mijenja pa se tako istraživanjem provoedenim u Americi došlo do novih podataka. Prije dvije godine žene su činile 24% od ukupnog broja publike koja prati ovu vrstu sportova,
ali sada je njihov broj porastao pa sada čine 30% od ukupnog broja publike.
Istraživanje se zasnivalo na anketi i sudjelovalo je 9000 dobrovoljaca, pa se može reći kako podaci nisu u potpunosti pouzdani niti konkluzivni, ali se može reći da je do porasta sigurno došlo. Sljedeće istraživanje biti će provedeno 2021. kada će se sa sigurnošću moći utvrditi da li je
došlo do greške ili ovo pak postaje trend.
Također je utvrđeno i koje naslove ženska publika najmanje voli pratiti pa su to naslovi
poput Hearthstone, Overwatch, Counter – Strike: Global Offensive, Rainbow Six: Siege i DOTA 2.