Hit enter to searchOverlay or ESC to close

Sve veći pad prihoda u proračunu TK: Gubitak od 17 miliona KM uključio je ekonomski alarm

Da pandemija koronavirusa nanosi štetu privrednicima Tuzlanskog kantona ilustrovano je i kroz pad prihoda u kantonalnom budžetu. Za manje od mjesec i po dana gubici su ostvareni u iznosu od 17 miliona konvertibilnih maraka, s tim da su oni u posljednjih deset dana marta iznosili nepuna četiri miliona KM, dok su u aprilu zabilježeni u iznosu od 13.247.000 maraka.

Pozitivan finansijski rezultat u 2019.

Tuzlanski kanton je u protekloj godini ostvario pozitivan finansijski rezultat – godišnji suficit u iznosu od 23.499.692,48 KM, čime je akumulirani deficit smanjen na 1.796.469,76 KM. Ovo je navedeno u izvještaju o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine i izvještaj o korištenju sredstava tekuće rezerve za isti period, koje je usvojila Kantonalna vlada.

Prema ovim dokumentima, prihodi, primici i finasiranje u protekloj godini su ostvareni u iznosu od 378.904.509 KM, dok su rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 355.404.816 KM.

Ostvareni suficit iskorišten je kako bi se značajnim dijelom pokrio akumulirani deficit Tuzlanskog kantona, a koji nakon protekle fiskalne godine smanjen na 1.796.469,76 KM.

Međutim i pored dobrog rezultata kojim je okončana 2019. godina, te pozitivna prva dva i po mjeseca 2020., ova godina će biti teška u ekonomskom smislu jer se već bilježi značajan pad prihoda, što je uzrokovano pandemijom koronavirusa. Ilustracije radi, u drugoj polovini mjeseca marta i mjesecu aprilu 2020. godine prikupljeno je manje za 17 miliona KM prihoda nego u istom periodu prošle godine.

“Pozitivni pokazatelji su nas ohrabrili da izađemo s optimističnim prijedlogom budžeta za 2020. godinu koji je usvojen u decembru 2019. Kroz januar, februar i dio marta pokazalo se da smo na dobrom putu da 2020. bude godina potpunog oporavka budžeta od svih zatečenih obaveza koje smo imali u prošloj godini. Ali, dogodila nam se situacija pandemije koornavirusa i proglašenja stanja prirodne nesreće gdje je usporilo našu i ekonomiju na globalnom nivou. Od 22. marta pa na ovamo imamo konstantan pad prihoda”, kazao je ministar finansija TK Suad Mustajbašić.