Sudbina NATO puta BiH: Hoće li biti podrške za MAP

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi danas razmatrati prijedlog godišnjeg nacionalnog programa Bosne i Hercegovine za 2019 godinu.

Prijedlog je skinut s dnevnog reda sjednice Vijeća ministara održane 27. prosinca. To je uvjet Bosne i Hercegovine kako bi Akcioni plan za članstvo u NATO bio aktiviran.
Ministar sigurnosti u Vijeću ministara Dragan Mektić izjavio je tada da su prilikomutvrđivanja dnevnog reda sjednice ministar vanjskih poslova Igor Crndak i on bili su za to da ova točka dnevnog reda bude skinuta i da se o njoj uopće ne raspravlja.

Od ranije je poznat i stav vodeće stranke iz RS-a da neće podržati put BiH u NATO pa se ne može ni očekivati da se MAP i slične teme nađu na dnevnom redu kada bude imenovan novi predsjedavajući Vijeća ministara.
Sjednica će biti održana u 10:30 sati.