Stručnjaci poručili: Nasilje u BiH se smatra dijelom tradicije, potrebno je to spriječiti

Istanbulska konvencija je došla kao kruna rada koja je stavila nasilje u porodicu u fokus i prvi je pravno obavezujući instrument. Zemlje koje su je potpisale moraju primijeniti sve elemente koji su predstavljeni. Međutim, iako je BiH veoma brzo ratificirala Istanbulsku konvenciju, njena sprovedba u praksi nije na zadovoljavajućem nivou.

“Parlamentarci moraju obratiti pažnju na to, harmonizacija i normiranje zakona u skladu s Istanbulskom konvencijom je njihov zadatak. Nasilje se u BiH smatra kao dio tradicije, folklora, što je za mnoge normalno. Mnogi opravdavaju nasilje nad ženama i u porodici kulturološkim i historijskim elementima, ali za takvu vrstu kršenja ljudskog prava nema opravdanja i cilj svijeta je nulta tolerancija na diskriminaciju i nasilje u bilo kojem obliku”, kazala je nezavisna ekspertica Ismeta Dervoz.

Photo/instabulskakonvencija.info