Stanivuković predložio zakon o zaštiti prava na slobodu i život bez straha

Kaže da zakon o zaštiti prava na slobodu i život bez straha tretira termin krivičnog djela zastrašivanja i vrijeđanja koji je nekada bio definisan Krivičnim zakonikom. – Svako lice koje zastrašuje, prijeti i koristi svoju službu i poziciju da bi vrijeđalo može da bude kažnjeno prema ovom prijedlogu zakona, i to na osnovu tužbe za naknadu štete, kao i da odgovara krivično – pojasnio je Stanivuković novinarima u Banjoj Luci.

Tvrdi da je to “odgovor naroda” na najavljene zakone MUPRS-a u vezi s javnim redom i mirom i policijom.

Izmjene Krivičnog zakonika RS-a su, kako je naveo, u vezi sa zaštitom novinara u vršenju službene dužnosti. Pojašnjava da su članu 161 Krivičnog zakonika dodali član 161a, u kome se navodi da će svako ko ugrozi sigurnost novinara ozbiljnom prijetnjom da će ga lišiti života ili teško povrijediti, biti kažnjen novčano ili kaznom zatvora do tri godine. – Očekujemo da i poslanici vladajuće većine podrže ova rješenja, posebno ovaj zakon koji se odnosi na novinare – naveo je Stanivuković.

Predložene zakone će ove sedmice uputiti u redovnu skupštinsku proceduru.