SOCIAL MEDIA MANAGER – MARINKO LIVANČIĆ

Upravljanje zajednicom korisnika ozbiljan je i vremenski zahtjevan posao. Uključuje mnoštvo aktivnosti i jedinstven set karakteristika i poslovnih vještina. Kompetencije Social media managera obično obuhvaćaju kombinaciju copywriteradizajnerafotografamarketinškog i SEO stručnjaka.

možemo zaključiti da je za kvalitetan nastup na društvenim mrežama potrebno imati strategiju, znanje i vrijeme. Posao Social Media Managera je posao s punim radnim vremenom, pa nije čudno što ozbiljne tvrtke shvaćaju njegovu važnost i za taj posao angažiraju posebnu agenciju.