Sljedeće fraze pokazat će vam da li ste u vezi sa lažljivcem

U vezi veliku ulogu igraju riječi koje se izgovaraju, zato u razgovoru sa partnerom obratite pažnju na ono što izgovara, moglo bi vam dati do znanja sa kim ste zapravo u vezi.
“To je otprilike sve.” – veliki naglasak je na riječ “otprilike” jer ćete tada zaključiti da vam ne govori potpunu istinu, nego “otprilike” istinu. Lažljivci se često skrivaju iza ove fraze jer tako mogu lako kamuflirati nepotpunost izgovorenog. Ukoliko znate da nije istina to što govori znat ćete i kako se lakše i pametnije usprotiviti partneru.
“Nema dokaza za to.” – umjesto da jasno prizna istinu lažljivci se često fokusiraju na ono što nije dokazivo. Time jasno daje do znanja da mu je istina na nekom drugom mjestu, a dokazi prioritet.
“Zašto bih to uradio?” – lažljivac će najčešće na vaše pitanje odgovoriti svojim i to je jedan od prvih znakova da nešto skriva ili da laže.
“Zašto me optužuješ?” – postavljanjem ovog pitanja lažljivac želi postići do da osoba koja ga optužuje shvati “svoju grešku” i da mu se izvini. Tako osoba koja laže prebacuje fokus na sebe i stavlja ga na drugu osobu.
“Ne sjećam se da sam to uradio.” – osoba na ovaj način želi umanjiti svoju odgovornost i osjećaj krivice. Da bi se netko sjećao onoga što nije uradio mora se sjećati onoga što jeste uradio, tako je jasno da osoba laže.
Photo: Web izvor