Skoro 300.000 osoba treće dobi u BiH koristi internet

Internet kao medij u Bosni i Hercegovini koristi više od tri milijuna građana, a veliki dio ove statistike su i korisnici koji se nalaze u trećoj životnoj dobi, odnosno, starosti od 55 do 75 godina. A prema dostupnim informacijama više od 300.000 osoba ove dobi svakodnevno koristi internet za komunikaciju i informiranje.

Brojne agencije na području Bosne i Hercegovine svaki dan provode istraživanja tržišta na ovu temu a sve s ciljem prikupljanja statističkih podataka o informiranosti osoba treće dobi.

Rezultati istraživanja o upotrebi informacijskokomunikacijskih tehnologija u domaćinstivma i pojedinačno u Bosni i Hercegovini pokazali su 40,4% ispitanika koristi internet starosne dobi od 55 do 74 godine. Od 55-64 godine internet koristi 52,1% stanovništva, a njih 24% stanovništva se odnosi na starosnu dob od 65 do 75%.