Sarajevo pod poklopcem smoga: Do 18. siječnja udisat ćemo nezdrav i opasan zrak

Sladić je kazao da kao i proteklih šest dana, statički stabilna atmosfera uslovljena poljem anticiklone bez razlike u pritiscima ne omogućava jače vertikalno kretanje zraka u kotlini, s obzirom na to da je konvekcija prekinuta na oko 800 m.n.v, što odgovara visini brda Hum, čiji vrh je na oko 816 m.n.v.
Oformljeni poklopac je na oko 300 metara od baze kotline i pred nama je barem još šest-sedam stabilnih dana.

“U prilog svemu ovome ide i pojava temperaturne inverzije, koja je i glavni krivac trenutnog meteorološkog stanja. Zakoni fizike nam govore da lakši zrak usljed viška vodene pare podiže se uvis, a hladni, gušći se zbog svoje težine spušta u kotlinu”, rekao je Sladić, a zatim slikovito objasnio situacija koju je iza nas i koja nas tek očekuje.

Minimalna strujanja vjetrova

Na primjeru je možemo jasno vidjeti. Na izlaznoj stanici žičare na Trebeviću, temperatura zraka u jutarnjim satima petka, 10. januara 2020. iznosila je proljetnih 11 °C, dok je na Bjelavama u isto vrijeme bilo čak 19 stepeni hladnije, -8 °C. Razlika između spomenute dvije stanice je svega 400 metara nadmorske visine. Podatak sa Trebevića nije relevantno mjerilo Federalnog hidrometeorološkog zavoda, ali uzmemo li u obzir da je tog dana po visini od oko 850 hPa (cca. 1500 m.n.v) čak 8 °C, što je znatno iznad višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine, ovaj podatak sa Trebevića dobija ipak na svojoj vjerodostojnosti. No FHMZ-ov relevantan podatak od -1 °C u 07h 10. januara 2020. na vrhu Bjelašnice i u Mostaru istovremeno pokazao je de facto izraženi utjecaj temperaturne inverzije.