Rukometna akademija Vitez započinje projekt škole mini rukometa

Škola mini rukometa u Vitezu promovira sport i zdrav život najmlađim učenicima osnovnih škola u Vitezu

Rukometna akademija Vitez početak rujna i start nove rukometne sezone dočekuje sa ambicioznim planovima. Najznačajnije mjesto pripada projektu Škole mini rukometa: Male ruke za velike pobjede, koji se ralizira u tri osnovne škole u Vitezu, a kao dio  Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, kojeg financira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Projekt je namijenjen djeci najmlađih dobnih skupina u tri osnovne škole u Vitezu.  Inovativnim pristupom organizacije škole mini rukometa, cilj je animirati što veći broj djece u osnovnim školama s područja općine Vitez za bavljenje rukometom i sportom uopće.

Realizacijom projekta koji će obuhvatiti 90 djece rane školske dobi, planirano je formiranje timova mini rukometa u školama na području općine Vitez, te animiranje djece za aktivno bavljenje rukometom u okviru najmlađih selekcija Rukometne akademije Vitez. Projekt će biti realiziran u vremenu od 1.9. 2019. do 29.2. 20120. godine u školama Vitez, Bila i Dubravica. Ukupna vrijednost ugovorenih sredstava za realizaciju iznosi 19.890,00 KM, a sredstva su u cijelosti osigurana kroz Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, uz sufinanciranje Općine Vitez.

Projekt ima veliki značaj na promociji sporta na području općine Vitez, te očekujemo značajnu potporu medija, prosvjetnih djelatnika i roditelja djece koja su izravno i neizravno uključena u projekt.


Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu – ReLOaD, finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).