RemoveDEBRIS ide u lov na svemirski otpad

Satelit RemoveDEBRIS jedan jeod prvih lovaca na svemirski otpad, a koristi se posebno dizajniranim harpunom te na taj način gađa otpad i privlači ga u svoje skladište.
Nakon što je tri puta uspješno testiran, pred satelitom je još jedan eksperiment kojim će
se razviti jedro koje odvlači sam satelit u Zemljinu atmosferu gdje će biti uništen. Ukoliko se
ovaj eksperiment pokaže uspješnim doći će se do zaključka da je moguće očistiti Zemljinu orbitu. Međutim još uvijek nije poznato kada bi akcija, koja je pokrenuta zbog toga što je otpad koji
se nalazi u Zemljinoj orbiti sve veći problem za druge satelite, koji omogućuju GPS i razne televizijske programe na Zemlji, trebala krenuti sa realizacijom.