Promocija: „Uspon i pad prve drugarice Jugoslavije“

U prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, danas će Udruženje za modernu historiju Sarajevo promovirati knjigu „Uspon i pad prve drugarice Jugoslavije: Jovanka Broz
i srpska javnost 1952 – 2013.“ čija je autorica Ivana Pantelić.
Husenija Kamberović, predsjednica Udruženja za modernu historiju Sarajevo, navodi kako
knjiga nije biografija Jovanke Broz, već se bavi njenim odnosima sa javnošću od 1952.
odnosno od godine kada se udala za Tita.
Autorica u knjizi predstavlja odnos javnosti prema Jovanki Broz koja je na početku bila
samo „Titova supruga,“ zatim „prva dama“ pa nakon toga od 1970 – 1980 slijedi medijska izolacija. Jovanka je nakon Titove smrti bila u potpunosti zaboravljena, da bi se tek poslije
vratila u medije zbog diskusija o Titovom naslijeđu.
Promocija će se održati u 13:00.