Predstavu “Kraljevo” Miroslava Krleže sprema HNK Mostar

Hrvatsko narodno kazalište Mostar povodom 25. godišnjice svog postojanja spremit će
predstavu “Kraljevo” Miroslava Krleže u režiji Ivana Lea Leme, a pripreme su već uveliko
počele za premjeru u rujnu.
Iz HNK navode kako je ovo prva ekspresionistička drama u svijetu u kojoj zvuk i svjetlo predstavljaju jednake dramske partnere zajedno sa scenama u kojima se prekrivaju
i međusobno nadjačavaju brojni glasovi.
Radnja se dešava tijekom jedne noću u kolovozu u Zagrebu na Kraljevskom sajmu pred
Prvi svjetski rat, a u takvoj situaciji samo autor izlazi iz okrutne stvarnosti te stvara grotesknu i fantastičnu sliku iz koje nastaje očajnički krik protiv besmisla, strahota i i gluposti svijeta i vremena.
Tom scenom se mogu čuti razni krici, krčmara, purgera, prostitutku, Talijana, Kineza,
cirkusanata a vječiti sukob muškarca i žene ovdje je samo osnova za gradnju snažnih
i višeznačnih slika ljudskih odnosa, te egzistencijalnih situacija koje poprimaju
univerzalne i kozmičke dimenzije.
Na predstavi će se raditi sljedećih desetak dana, zatim HNK do sredine kolovoza odlazi na odmor, a sama premijera se očekuje 22. rujna.
Photo: Web izvor