Potpisani ugovori za poboljšanje položaja Roma i NVO

Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac potpisala je danas u Sarajevu ugovore sa korisnicima grant sredstava namijenjenih za implementaciju Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma te podrške nevladinim organizacijama, javlja Anadolu Agency (AA).
Vrijednost ugovora iznosi skoro 2.350.000 KM. Od te sume, dva miliona konvertibilnih maraka
su grant sredstva za implementaciju Akcionog plana za poboljšanje položaja Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene zaštite.
“Od dva miliona i 350 hiljada, koliko ste čuli da je izdvojeno za nevladine organizacije, dva miliona se odnosi na poboljšanje uslova Roma u BiH”, izjavila je Borovac.
Podsjetila je da je BiH preuzela obavezu, pod pokroviteljstvom EU, da će pomagati i izdvajati finansijska sredstva za poboljašanje uslova Roma u BiH.
“Zahvaljući ovim sredstvima, koje je Ministarstvo izdvojilo kroz budžete u periodu od
2009.-2018. godine, a koja iznose 23,6 miliona KM, ona su utrošena za stambenu
izgradnju i možemo se pohvaliti da smo izgradili 547 objekata za romsku populaciju.
Da smo zaposlili 800 osoba i da smo samo u Federaciji BiH 300 uveli u sistem zdravstvene zaštite”, poručila je Borovac.
To, prema njenim riječima, govori da se uslovi života Roma u BiH rješavaju na kvalitetniji
način i da Romi uživaju određenu zaštitu kao najveća nacionalna manjina u BiH.
“Drugi dio sredstava izdvojen je za nevladine organizacije iz oblasti ljudskih prava, u iznosu
od 350.000 KM i nastojali smo da ta sredstva rasporedimo i prema organizacijama koje se bave zaštitom žrtava trgovine ljudima, organizacijama sa invalidnim osobama, organizacijama i udruženjima porodica nestalih osoba, zatim nacionalnim manjinama u BiH i udruženjima
koja se bave promocijom ljudskih prava”, izjavila je Borovac.
O zapošljavanju govorio je i Admir Galijatović iz Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta.
“Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta, kao i druga dva zavoda u BiH, već duži niz godina
imaju kvalitetnu saradnju. Putem ovih sredstava zaposlen je veliki broj Roma”, pojasnio je Galijatović.
Haris Haverić, direktor NVO Sumero, smatra da je Ministarstvo za ljudska prava BiH prepoznalo potrebu i prioritete osoba sa intelektualnim teškoćama.
“Vidljiva je hijerarhija koju imamo u BiH kao pozitivan primjer promjena koje se dešavaju
u ovoj oblasti. S druge strane, još uvijek je na terenu prisutna diskriminacija pojedinca,
u ovom slučaju osobe sa intelektualnim teškoćama, gdje se, nažalost, još uvijek zatvaraju
ili odvode u zavode zatvorenog tipa gdje je prisutna diskriminacija”, pojasnio je Haverić.
Predsjednik Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske Franjo Rover izjavio je da ovaj savez sa svojim članicama radi više od 200 projekata godišnje odnosno na promociji običaja, kulture i jezike i svega onoga što prati nacionalne manjine.
Izvor: Federalna.ba