Novalić: Prvi put u posljednih deset godina smanjeno zaduženje Federacije BiH

Novalić: Prvi put u posljednih deset godina smanjeno zaduženje Federacije BiH
Prema riječima premijera FBiH Fadila Novalića istina je potpuno drugačija. On kaže da Federacija BiH ne samo da zadovoljava kriterij iz Maastrichta kada je riječ o zaduživanju kojim se zahtijeva da učešće javnog duga u GDP-u iznosi najviše 60 posto, nego je taj procent u FBiH dvostruko bolji te iznosi 27 posto.

U odnosu na zemlje EU, a posebno zemlje u okruženju, FBiH je, tvrdi Novalić, najmanje zadužena.

Naime, iz uporednih podataka je vidljivo da je Hrvatska u regionu najzaduženija država s učešćem javnog duga u GDP-u od čak 81,5 posto. Iza toga slijede Slovenija sa 78,6 posto, zatim Crna Gora sa 71,3 posto i Srbija sa 71 posto. BiH prema ovim pokazateljima ima učešće javnog duga u BDP-u od 43,2 posto.

Prema podacima koje je iznio federalni premijer, ukupan vanjski dug u Federaciji BiH je u odnosu na početak mandata smanjen za 293 miliona KM i 30. juna 2018. iznosio je 4,85 milijardi KM.

On kaže da je vanjski dug najvećim dijelom ugovoren s bilateralnim i multilateralnim finansijskim institucijama, a to su Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Evropska investicijska banka (EIB), Međunarodni monetarni fond (MMF) i drugi, a u cilju osiguranja sredstava za finansiranje većih infrastrukturnih projekata.

”Zapravo, prvi put od 2008. godine trend rasta zaduženja je zaustavljen, odnosno, prvi put je u posljednjih 10 godina smanjeno zaduženje Federacije BiH”, navodi premijer FBiH.

Nadalje, ukupan unutrašnji dug Federacije BiH je, tvrdi on, u odnosu na početak mandata smanjen za 65 miliona KM i 30. juna 2018. iznosio je 823 miliona KM.

“Unutrašnji dug najvećim dijelom čine vrijednosni papiri, odnosno obveznice s kamatnom stopom od dva posto, mada je i dobar dio kratkoročnih vrijednosnih papira s ugovorenim kamatnim stopama i ispod jedan posto. Uzimajući u obzir adekvatan nivo Iikvidnosti budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i smanjene potrebe za finansiranjem, Vlada Federacije BiH je, u prvom i drugom kvartalu 2018., otkazala sve planirane aukcije vrijednosnih papira i u tom smislu će do kraja 2018. godine biti otkazano 300 miliona KM kratkoročnih zaduženja”, ističe Novalić.

On potcrtava da ukupno zaduženje FBiH iznosi 358 miliona manje nego u trenutku kada je Federalna vlada preuzela mandat.

”Nova vlada će naslijediti stabilizirane javne finansije u Federaciji BiH, likvidan budžet i smanjene dugove”, poručio je premijer.

Izvor:Klix.ba