Ministri o stanju migracija u BiH

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra Informaciju o stanju
u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini u vezi s povećanim prilivom migranata u BiH,
te Informaciju o primopredaji kasarne „Ušivak“ u Hadžićima.
Trebala bi biti razmatrana i Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine
na dan 30. juna 2018. godine.
Na dnevnom redu bi trebalo da se nađe Prijedlog strategije protivminskog djelovanja BiH 2018. – 2025. s Prijedlogom finansijskog plana za provedbu navedene strategije.
Predviđeno je, između ostalog, razmatranje Informacije o kretanju makroekonomskih
pokazatelja za period januar – juli 2018. godine.
Kako je najavljeno Vijeće ministara BiH trebalo bi razmatrati i Prijedlog odluke
o izdavanju državne garancije po Ugovoru o zajmu (Koridor Vc u RS-u – dio I)
između Javnog preduzeća „Autoputevi Republike Srpske“ d.o.o. i Evropske banke
za obnovu i razvoj.
(Federalna.ba)