Migrantskoj krizi u BiH se ne nazire kraj

Na svakoj sjednici Vijeća ministara, Ministarstvo sigurnosti o stanju u oblasti migracija iznosi podatke, a najnoviji govore kako se u Bosni i Hercegovini nalazi 23.789 nezakonitih migranata.
Navedeni broj migranata je zaključen sa datimom 25. prosinca, a namjeru da zatraže azil iznijelo je njih 22.398, dok je zahtjev za azilom podnijelo 1.358 ljudi.
Najviše migranata dolazi iz Pakistana, Irana i Sirije, dok ih najmanje ima iz Alžira, Bangladeša
i Indije.
Na posljednjoj sjednici Vijeće minstara razmatralo informaciju Ministarstva sigurnosti
o provođenju Akcijskog plana hitnih mjera koje se trebaju poduzeti u vezi sa nezakonitim migrantima, ali i propusnosti granice. Od ukupno 73 aktivnosti provedeno je njih 49,
dok ih je 14 provedeno djelomično.