Livno: Bolnica ne može naplatiti 1,5 mil. maraka usluga

Kantonalna bolnica fra Mihovil Sučić u Livnu ima iste probleme kao i sve zdravstvene
ustanoveu Federaciji BiH, a ti problemi bit će sve veći dok sa Zavodom za zdravstveno
osiguranje Kantona 10 ne bude riješeno plaćanje s paušalnog ugovaranja na novi model
plaćanja zdravstvene zaštite po DRG-u (Diagnostic Related Groups) koji je temeljen na
trenutno ugovorenim sredstvima za bolničku zdravstvenu zaštitu
, izjavio je ravnatelj
te bolnice dr. Ivan Cikojević.
Po njegovim riječima, zadnjih godina ugovori sa Zavodom za zdravstveno osiguranje
Kantona 10 iznose oko 9,5 milijuna maraka godišnje, a spomenuta bolnica napravi
1,5 milijuna maraka više usluga nego što povuče sredstava zbog čega se konstantno
prave minusi u proračunu bolnice.
Spomenuti minusi, ističe Cikojević, nastoje se na sve moguće načine svesti na minimum
pa su tako prošlu godinu, nakon što su od Vlade FBiH dobili 261 tisuću maraka te proveli značajne uštede po potrošnji lijekova unutar bolnice, kao i smanjenjem broja zaposlenih, praktički završili u minusu u iznosu od 78.000 maraka.
Ono što posebno opterećuje Kantonalnu bolnicu je zatečeno financijsko stanje koje
u trenutku preuzimanja nikako nije dobro izgledalo, naglasio je ravnatelj.
Tu je prvenstveno istaknuo pravomoćnu presudu iz 2009. godine gdje ova ustanova
JP Elektroprivredi HZ HR HB mora, i to samo u glavnici, isplatiti dug od čak 900 tisuća maraka.
(drukčiji radio)