Krše li zakon ? Zvaničnicima novac za odvojeni život i stanovanje, a mnogi ne dolaze na posao

Naime, Predstavnički dom prvu i posljednju redovnu sjednicu održao je 6. decembra 2018., dok je Dom naroda, pored konstituirajuće sjednice od 28. februara održao još samo jednu sjednicu 13. marta.

Sveukupno, dakle, Parlament BiH od izbora održanih u oktobru 2018. redovno je zasjedao tri puta. Arnaut dalje u pismu Mektiću navodi da nisu formirana ni parlamentarna tijela. Postavlja pitanja šta je sa isplatama naknada za zastupnike i delegate koje ne dolaze u zgradu PSBiH, a uzimaju navedeni novac poreznih obveznika.