Kolika je prosječna plaća, a kolika potrošačka košara u srpnju?

Svaki mjesec može se dobiti uvid u to kolika je prosječna plaća, a kolika potrošačka košara u Bosni i Hercegovini, tako je bilo i ovaj mjesec, a podaci su poražavajući.
Sindikalna potrošačka košara koju je za mjesec srpanj izračunao Savez samostalnih sindikata
BiH iznosi 1.998,61 KM te je za skoro 96 KM jeftinija od prošlomjesečne.
Prema izračunima prosječna plaća u FBiH za mjesec svibanj iznosi 938 KM, što je posljednji objavljen podatak Federalnog zavoda za statistiku, što znači da je za 12 KM viša od prosječne plaće za mjesec ožujak.
Potrošačku košaru čine navedene kategorije, a u postotcima je izraženo učešće kategorije u potrošačkoj košari:
Hrana: 46,37%
Stanovanje i komunalne usluge: 15,57%
Higijena i zdravlje: 5,65%
Obrazovanje i kultura: 6,0%
Odjeća i obuća: 15,01%
Prijevoz: 6,9%
Održavanje domaćinstva: 7,5%
Photo: Web izvor