Izložba “Dvije kapele” Zlatka Ugljena u Mostaru

Izložba “Dvije kapele” akademika Zlatka Ugljena biti će organizirirana 20. lipnja u suradnji
Udruge for A i Hrvatskog doma hercega Stjepan Kosača u Mostaru.
Na izložbi će biti predstavljena Ugljenova dva recentna rada, kapela sv. Ante na Kalvariji
u selu Mošunj pored Viteza i projekt kapele Gospe Žalosne u selu Gornji Zovik kod Brčkog.
Izložba će se organizirati na gornjem izložbenom prostoru Galerije kraljice Katarine u 19:00.