Grobnica stara 4400 godina savršeno je očuvana

Kako bi oživio svoj uzdrmani turistički sektor Egipat je u posljednjih nekoliko mjeseci objavio dosta impresivnih arheoloških otkrića, a jedno od njih je i savršeno očuvana grobnica stara
4400 godina, a grobnica svećenika je iz pete dinastije.
Grobnica svećenika koji se zvao Wahtye pronađena je u Sakari, nekropoli u blizini Kaira obavijestio je ministar za starine Khaled al – Anani. Ministar je dodao da je grobnica,
pored toga što je dobro očuvana, i dobro oslikana, a scene na zidovima prikazuju
vlasnike grobnice. Grobnica također sadrži osamnaest niša i dvadeset četiri obojene statue.