Gavrankapetanović nije vraćen na radno mjesto na Medicinskom fakultetu u Sarajevu

Profesor Ismet Gavrankapetanović nije, u skladu s naredbom rektora Univerziteta
u Sarajevu Rifata Škrijelja i rješenjem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS,
vraćen na mjesto redovnog profesora Medicinskog fakulteta, saznaje Klix.ba.
Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu donio je 7. septembra 2018. godine odluku da se
prof. dr. Ismet Gavrankapetanović vrati na poziciju redovnog profesora na Medicinskom
fakultetu u Sarajevu. Potom je Kantonalna uprava za inspekcijske poslove KS uputila rješenje
toj ustanovi, kojim se naređuje da poduzme aktivnosti u cilju osiguranja izvršenja odluke
UO UNSA.
Poslije toga je 31. oktobra i rektor UNSA Rifat Škrijelj uputio akt dekanesi Medicinskog
fakulteta Semri Čavaljugi da vrati Gavrankapetanovića na radno mjesto, a rok od pet
radnih dana koji je ostavljen da se odluka provede je danas istekao. Rektor je, podsjećamo,
u slučaju neizvršenja odluke UO UNSA najavio sankcije predviđene Zakonom o visokom obrazovanju.
Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj izjavio je za Klix.ba da je u utorak,
dan prije nego što će isteči rok, dobio pismo od dekanese Semre Čavaljuge u kojem
ona ponovo traži instrukcije od rektora i Upravnog odbora kako da provede odluku,
odnosno instrukcije, da Gavrankapetanovića vrati na radno mjesto.
“Dekanesa Čavaljuga zapravo samo administrativno-birokratski odgađa svoju
obavezu da ispoštuje odluku organa koji se zove UO UNSA. U tom pogledu, pošto sam ja
na putu, za mog odsustva će pravni tim UNSA pripremiti jedan akt, zajedno s instrukcijama,
koji će joj u četvrtak uputiti i zatražiti da bez odgađanja provede tu odluku”, rekao je Škrijelj
za Klix.ba.
Napomenuo je da dekanesa Čavaljuga treba pozvati profesora Ismeta Gavrankapetanovića
i njegov status riješiti potpisivanjem novog ugovora o radu na neodređeno vrijeme, kao
redovnog profesora, na onaj dio radnog vremena koji je imao prije nego mu je otkazan
ugovor o radu koji mu je istekao.
“Taj ugovor o radu, koji je u ono vrijeme potpisivan na određeno vrijeme, nije bio
u skladu sa zakonom, jer je Ismet Gavrankapetanović tada, kao redovni profesor,
trebao potpisati ugovor na neodređeno vrijeme”, podsjetio je rektor Škrijelj.
Advokatica Maida Galijatović, koja vodi radni spor Ismeta Gavrankapetanovića,
potvrdila je za Klix.ba da još uvijek nije zaključen nikakav ugovor i uspostavljen
radnopravni status.
“Ukoliko u toku dana ne potpiše ugovor to znači da je prekršen rok, iako taj rok
nema nikakav pravni značaj. Nema potrebe ponovo uspostavljati rokove nakon
što su protekli svi rokovi za dobrovoljno izvršenje. Odluka UO je donesena 7. septembra”,
rekla je Galijatović.
Napomenula je da je Gavrankapetanovićev pravni tim pozivao rektora na izvršenje
odluke jer je, kako navodi, on prema zakonu organ nadležan i ovlašten za izvršenje odluka
tijela Univerziteta u Sarajevu.
“Odavno je bilo vrijeme da se provede odluka, tako da je bilo bespotrebno ostavljati
bilo kakve nove rokove. To nema nikakav pravni značaj. Ali kad je rok već ostavljen
i kad nije ispoštovan – očigledno je da smo ponovo na istom”, zaključila je advokatica
Maida Galijatović.
S Medicinskog fakulteta u Sarajevu do objave teksta nismo dobili odgovor na pitanje
zašto nije ispoštovano rješenje Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS da
prof. dr. Ismet Gavrankapetanović bude vraćen na mjesto redovnog profesora.
(Klix.ba)