Federacija BiH danas dobija novi saziv Doma naroda

Predsjedavajuća iz starog saziva Doma naroda Parlamenta FBiH Lidija Bradara za danas je zakazala sjednicu novog saziva Doma naroda Federalnog parlamenta.

Na dnevnom redu konstituirajuće sjednice naći će se Izbor privremenih radnih tijela Doma naroda Parlamenta FBiH, Izvještaj Privremene mandatno-imunitetske komisije, davanje zakletve, izbor predsjedavajućeg i potpredsjedavajućih Doma naroda Parlamenta FBiH i zbor delegata u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

S obzirom na to da je Narodna skupština RS-a ranije izabrala delegate iz reda srpskog naroda nakon okončanja procedure izbora delegata iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u Parlamentu FBiH stvorit će se sve pretpostavke i za konstituisanje Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

U najavljenom dnevnom redu je i Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2019. godinu. Budžet, kao i prateći akt, zakon o njegovom izvršavanju, predloženi su po hitnom postupku, kao i dopuna Zakona o budžetima. Usvajanjem ovih akata entitet Federacija BiH izaći će iz finansijske krize u kojoj se nalazi od 1. februara 2019. godine, a koja je rezultat neusvajanja budžeta.

Predložene su i odluke o davanju saglasnosti na ovogodišnje finansijske planove federalnih zavoda za zapošljavanje, za penzijsko i invalidsko osiguranje, Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja te Federalnog fonda solidarnosti.