Do 14 sati evidentirano 240 kritičnih situacija

Koalicija za slobodne i poštene izbore “Pod lupom”, koja provodi građansko, nestranačko posmatranje Općih izbora 2018. u BiH, objavila je da je do 14 sati evidentirano 240 kritičnih situacija.
Na terenu imaju oko 4.000 posmatrača/ice na 70 posto biračkih mjesta i 62 mobilna tima
te posmatrače u 143 lokalne izborne komisije koji zajedno prate tok izbornog dana.
Kako su naveli, do 14 sati zabilježeno je ukupno 240 kritičnih situacijama, a riješeno je
88. Uložene su 22 primjedbe.
Ranije su saopćili da je ukupno 72 posto biračkih mjesta otvoreno u 7 sati, između 7 i 7:15 otvoreno je 23 posto biračkih mjesta, a između 7:15 i 8 sati otvoreno je pet posto biračkih
mjesta. U izolovanim slučajevima biračka mjesta su otvorena nakon 8 sati i nije adekvatno osigurana tajnost glasanja.
Na 21 posto biračkih mjesta nije istaknuta lista s imenima i prezimenima članova/ica biračkih odbora s pripadnošću političkom subjektu.
Izvor: Federalna.ba