Delegacije EU prate dešavanja u Banjaluci

U suglasnosti sa šefovima misija država EU u BiH, Delegacija Europske Unije u
Bosni i Hercegovini budno prate sve događaje u Banjaluci a koji se tiču protesta grupe
“Pravda za Davida”.
U saopćenju Delegacije EU se navodi:”Pravo na mirno okupljanje, zajedno sa slobodom izražavanja, ključno je za svako funkcionalno demokratsko društvo. Primili smo k znanju pojašnjenja poslana od strane MUP-a Republike Srpske nakon hapšenja, i u tom smislu naglašavamo važnost procesa u zakonskom okviru, kao i pravo na pravdu.”
U priopćenju se još navodi kako Delegacija EU pomno prati situaciju, posebno kada je riječ
o istrazi i njenom sudskom razrješenju.