CIK: Na dnevnom redu nema točke o popuni Doma naroda Parlamenta FBIH

Na sjednici Centralne izborne komisije (CIK), koja se održava danas nema točke
o popuni Doma naroda Parlamenta FBIH.
Kako saznajemo ovu točku je, na dnevni red zasjedanja Centralne izborne komisije,
predložio Suad Arnautović. ZA su glasali Šantić, Hadžiabdić i, naravno, Arnautović,
dok su četiri člana bila protiv, pa je tako dnevni red usvojen bez ove točke, međutim,
ova točka bi se na dnevnom redu zasjedanja trebala naći u ponedjeljak.