Cijene goriva u BiH: Ako točite za 50 KM, država uzima 24 KM poreza

Iz Federalnog ministarstva trgovine za klix.ba portal, kažu kako se maloprodajna cijena naftnih derivata sastoji od rafinerijske cijene, troškova dopreme goriva do BiH granice, a na navedenu vrijednost dodaju se akcize, putarina (za lož ulje se dodaje samo akciza) te zavisni troškovi u zemlji, marža distributera, taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata od 0,01 KM po litru derivata i PDV u visini od 17 posto.

“Rafinerijska cijena goriva obračunava se u odnosu na berzu derivata, a za južnu Evropu, uključujući BiH, se koristi Platts European Marketscan, mediteranska berzanska kotacija CIF MED Genova/Lavera. Ova dnevna kotacija se objavljuje u Italiji za svako gorivo, a na nju, pored cijene sirove nafte, utječu i kretanja na tržištu derivata, kurs dolara i drugi faktori. Na pomenutu kotaciju svaka rafinerija dodaje svoju premiju tzv. rafinerijsku maržu”, pojašnjavaju iz ministarstva.

U skladu sa Zakonom o akcizama, akciza na naftne derivate plaća se po litru derivata na količinu utvrđenu pri temperaturi 15 stepeni i to za dizel gorivo i ostala plinska ulja 0,30 KM; petrolej (kerozin) 0,30 KM; motorni benzin – bezolovni 0,35 KM; motorni benzin 0,40 KM; lož-ulje ekstra lako i lako specijalno (EL i LS) 0,45 KM;
biogoriva i biotečnosti 0,30 KM.

Photo/business-magazine.ba