Branko Đurić Đuro i njegova “Đurologija” 25. veljače u Domu mladih

Branko Đurić Đuro će svoju autorsku predstavu “Đurologija” ponovno odigrati u Sarajevu
i to u Domu mladih 25. veljače.
Đuri će ovo biti dvadeset i četvrti put da predstavu igra u Sarajevu, već ju je odigrao više od
250 puta po cijelome svijetu, te navodi kako publika u Sarajevu najbolje razumije ono o čemu
u predstavi govori. Velikim komplimentom smatra i to što publika nakon toliko repriza predstavu želi pogledati ponovno.
Pored projekat kao što su “Top lista nadrealista” i “Audicija” a na kojima je već radio, Branko
u “Đurologiji” ipak pruža najbolje od sebe jer se baš u ovom projektu ogleda njegova iskrenost
i može se vidjeti njegov pogled na svijet, koji izazivaju smijeh publike.