Bojan Bajić donosi 10 principa formiranja etičke vlade u BiH: Ovo je razlog za ostanak u BiH

Kako nam je kazao, dobio je brojne pozive zainteresovanih za njegovu ideju, zbog čega donosi sažete principe kroz koje je, tvrdi, moguće formiranje etičke vlade.

“Uvjeren da je moralna obnova našeg društva preduslov za bolji život i prosperitet u BiH, a da tu najtežu reformu može voditi samo odgovorna politika, odlučio sam predstaviti koncept formiranja etičke vlade. Ovu ideju predstavljam u čast svog prijatelja Borisa Divkovića koji nažalost više nije među nama, a čije uzastopno ponavljanje ideje da moramo vratiti moral u politiku i to kao bazičnu i sveprožimajuću podlogu za svaku drugu politiku, još uvijek snažno odzvanja u mojim ušima”, rekao nam je Bajić.

Prvi od njegovih deset principa formiranja etičke vlade je predvođenje moralnog preporoda društva. Kako kaže Bajić, etička vlada ima historijsku ulogu da u svom četverogodišnjem mandatu povede društvo na put moralnog preporoda.

Među ostalim Bajićevim principima formiranja etičke vlade navode se i moralni funkcioneri, preuzimanje odgovornost, etika po dubini javne službe, kompletnost kontrolnih mehanizama, transparentnost u radu, kompetentnost, etička koalicija, etička vlada i ekonomski razvoj te etička vlada i nada u budućnost.

Detaljan opis svih deset Bajićevih principa formiranja etičke vlade prenosimo u cijelosti:

1. Predvoditi moralni preporod društva – Etička vlada ima historijsku ulogu da u četverogodišnjem mandatu svojim primjerom povede društvo na put moralnog preporoda. Ultimativni cilj etičke vlade je da osigura najviši nivo moralne odgovornosti javne službe i politike kao takve u vršenju dužnosti upravljanja povjerenim sredstvima i poslovima građana i svih poreskih obveznika. Obična vlada između ostalih prioriteta ima i borbu protiv korupcije i svih zloupotreba, ali etička vlada ove oblasti uzima kao bazično pitanje na kojem počiva razvoj svake druge zdrave politike.

2. Moralni funkcioneri – Etička vlada je posvećena visokim etičkim principima i standardima na funkcionerskom nivou. Etički glas s vrha je ključni za razvoj moralnog ponašanja na nižim nivoima službe. Upravu najviše kvari nemoral koji dolazi s vrha, a takva uprava po dubini onda kvari cijeli narod. Koalicione etičke vlade moraju uspostaviti kriterije etičke i moralne besprijekornosti imenovanih funkcionera i njihovih biografija. Ako funkcioner ne može nositi ulogu moralnog i etičkog uzora mladima onda će eventualna stručnost, inteligencija i snalažljivost takvog funkcionera sasvim sigurno biti upotrijebljena protiv interesa građana i opšteg dobra.

3. Preuzimanje odgovornosti – Etička vlada je odgovorna za sprečavanje nastanka nepravilnosti i svih kršenja zakona po dubini obavljanja poslova u javnoj službi i takvu odgovornost nikad ne prebacuje na policiju, tužilaštvo i sudove. Sprečavanje da se krivično djelo u vršenju javne službe uopšte desi je isključiva odgovornost etičke vlade, jer pravosuđe u svojoj prirodi nastupa nakon nastanka krivičnog djela koje je javna služba napravila tokom obavljanja svojih poslova i koje nije pravovremeno spriječila. Za skandale nastale u javnoj službi etička vlada preuzima odgovornost, nudi ostavke i preduzima korektivne mjere, bez obzira na efikasnost ili neefikasnost kaznenih mehanizama pravosuđa. Izjava funkcionera da tužilaštvo treba da radi svoj posao, bez preuzimanja odgovornosti za nastanak neetičkih skandala u svojoj zoni odgovornosti, obično je zamajavanje javnosti.

4. Etika po dubini javne službe – Etička vlada i kad je uspjela da uspostavi visok nivo etičkog ponašanja na funkcionerskom nivou i dalje nije uradila dovoljno da postigne zavidan nivo etičkog, profesionalnog i zakonitog postupanja javne službe po dubini, iako je ovaj korak apsolutno neophodan za ozdravljenje cijelog javnog sektora. Moderne i prosperitetne države su se suočile s istim problemom u prošlosti, kada su i oni pošteni funkcioneri upadali u zamku dugogodišnjih navika i loših praksi u administraciji koja ostaje, a funkcioneri se rotiraju. Problem je riješen razvojem nove kontrolne funkcije u javnoj službi sposobne da nepravilnost zaustavi u fazi nastanka i tada kada se dešava, a ne da se takvi slučajevi naknadno otkrivaju kada je šteta već učinjena. Ova nova kontrolna funkcija se u svijetu zove COMPLIANCE funkcija (funkcija zakonske usklađenosti) i odlikuju je nezavisnost, pravo pristupa svim resorima, procesima, kao i izvještavanje višem nivou odlučivanja od svih izvršnih funkcija. Naprimjer, Skupština bira premijera vlade, ali paralelno imenuje i glavnog oficira kancelarije za etičku i zakonsku usklađenost postupanja cijele vlade i ukupne javne službe, koji ima moć da sumnja, prati i dokumentuje nepravilnosti čak i samog premijera i traži zaustavljanje svih procesa koji se nepravilno provode i to dok šteta još nije nastala. U pomoć poziva i pravosudne organe kada nepravilnosti imaju obilježja krivičnog djela. Premijer vlade nije šef glavnom oficiru, jer se obje funkcije imenuju u skupštini.

5. Kompletnost kontrolnih mehanizama – Odnos kontrolne funkcije compliance s drugim kontrolnim funkcijama kao što su interna i eksterna revizija, kao i antikorupcijske strategije. U BiH postoji sistemska greška ili sistemski nedostatak u uspostavljanju efikasnog sistema kontrole postupanja u javnoj službi, gdje se kroz različite projekte reforme javne uprave potkrala greška da su se uspostavile tzv. prva i treća linija odbrane organizacije od nepravilnog postupanja, a preskočena je druga linija koja ima fundamentalan značaj i bez koje reforma javne uprave ne može uspjeti nigdje u svijetu.

Prva linija odbrane – sistem internih kontrola kojima se bliže definiše i propisuje zakonito postupanje: pravilnici, procedure, razna pravila ponašanja i postupanja, uputstva itd.

Druga linija odbrane – Compliance kontrolna funkcija, kojom se osigurava kontrola usklađenosti ponašanja i postupanja u trenutku kada se posao priprema i obavlja, kao i jačanje kapaciteta javne službe za etično i usklađeno ponašanje.

Treća linija odbrane – Interna revizija, kontrolna funkcija, periodična i planska kontrola provedenih procesa, uglavnom naknadnog karaktera – post festum, kako bi se utvrdila usklađenost provedenih procesa s onim kako je propisano.

6. Transparentnost u radu – Etička vlada se zasniva na principu transparentnosti svega što radi. Sve mora biti javno i proaktivno transparentno prema javnosti. Obična vlada čeka da postupi po nečijem zahtjevu za pristup informacijama, a etička vlada svoju reputaciju zasniva na tome da sama javnosti prezentuje svoj rad javno i transparentno. Svaki proces koji se radi transparentno ide u prilog povjerenju da vlada nema zadnje namjere, svaki proces koji bi etička vlada skrivala od javnosti doveo bi pod sumnju njenu iskrenost i poštenje.

7. Kompetentnost – Etička vlada i izbor kompetentnih ljudi se osiguravaju nakon provođenja svih drugih principa kojima se uvodi nulta tolerancija prema neetičkom postupanju i svim nepravilnostima, što otvara prostor da institucije i referate vode kvalitetni, a ne podobni. Tada će kvalitet javnih servisa i usluga te profesionalnost procvjetati veoma brzo. Vlada koja uspostavi okruženje etike privući će kompetentne, a to onda vodi ka projektima planiranim i vođenim isključivo za opšte dobro.

8. Etička koalicija – Etička vlada i koalicija više stranaka. Ako BiH definišemo kao pretpolitičko društvo koje još uvijek nije definisalo institucije kao javno dobro u funkciji isključivo javnog interesa, koje bi trebalo da vode funkcioneri i javni službenici koji služe opštem dobru, a ne ličnom interesu kroz zloupotrebu tih institucija, onda moramo znati da je iluzorno govoriti o podjeli stranaka na desne, centar i lijeve na političkom spektru, sve dok i jedni i drugi i treći korumpiraju institucije. U ovakvoj situaciji više ne govorimo o lijevim i desnim ideologijama, već o urušavanju i nagrizanju cijelog pravnog poretka. Zbog toga je došao trenutak da se koalicije formiraju na bazi etike i poštenja, bez obzira na to s koje strane spektra taj moral dolazio, kako bi se u narednom periodu postavili temelji za jake, nezavisne, profesionalne i nemorala oslobođene institucije. Kada se uspostave ovakvi temelji, nakon toga se koalicije i vlade mogu diferencirati po ideološkim razlikama. Ako se ovaj korak ne napravi, iz zemlje će odseliti i lijevi i desni i centar i apstinenti, tj. svi koji mogu će otići. Praksa iz prosperitetnih država nam pokazuje ovaj princip, jer tamo s vremena na vrijeme dolazi do promjene ideoloških pravaca vladajuće politike, ali nezavisnost, nepristrasnost, etika i zakonitost postupanja institucija sistema ostaju više ili manje na visokom nivou.

9. Etička vlada i ekonomski razvoj – U BiH postoji zabluda da se može postići održivi ekonomski razvoj bez uvođenja etičkog i fer okruženja za preduzetnike i investitore te privredu u cjelini. U zemlji gdje institucije nisu profesionalne i jednake prema svima, gdje vlada princip protekcije i protežiranja podobnih, takva ekonomija nikad neće biti konkurentna na današnjem otvorenom, povezanom i globalnom tržištu. Privreda gdje ne vlada princip etike pogoduje samo odabranim firmama koje koriste tendere, poticaje, koncesije i druge javne izvore samo za lično bogaćenje. Zadatak etičke vlade je da dostigne nultu toleranciju za sve vrste zloupotreba i neprofesionalizma javne službe, a privreda će oslobođena od neetičkog pritiska početi plasirati najbolje ideje, projekte i investicije kakve nikad neće biti u stanju da smisli bilo koji stranački ministar ekonomije. Uloga etičke vlade je da stvori pošten i podsticajan ambijent za bh. poduzetnike koji su već godinama povezani s evropskim i drugim tržištima i koji najbolje znaju šta je profitabilno i šta se može razvijati. Etička vlada samo treba da sluša njihove ideje i iskustvo i stvori ambijent za njihovo ostvarenje. Vlade koje pričaju o ekonomskom razvoju i privlačenju investicija, a koje potresaju korupcioni skandali, najobičniji su prevaranti. Pare, dakle, neće biti problem kad pobijedimo nemoral i nezakonito ponašanje nadležnih.

10. Etička vlada i nada u budućnost – Stranke koje uspostave etičku vladu ispisat će novu stranicu budućnosti BiH. To je polazna tačka moralnog preporoda cijelog društva. Ovo je momenat koji priželjkuje ogromna većina stanovnika BiH, naročito pod utjecajem iskustava familije koja već godinama živi u skandinavskim i zapadnoevropskim državama i koja uvijek na prvom mjestu ističe moralnost kao sveprisutnu vrijednost u institucijama i cijelom društvu, na čijim osnovama je izgrađena ekonomija i stvoren visok životni standard u Evropi. Uspješnost naših ljudi u razvijenim i na etici uspostavljenim društvima je krunski dokaz da ljudi nisu problem BiH, već politike. Na ovaj način će biti omogućeno svim Bosancima i Hercegovcima da oslobode dobrotu koju tradicionalno nose u sebi vijekovima, a koja se i dalje jasno oslikava ispod naslaga štetnog utjecaja loše uprave i politike u posljednjim decenijama. To je preokret nakon kojeg BiH može krenuti putem razvoja i prosperiteta. Ovo je razlog za ostanak u BiH.